Privacy Policy

Bij Koksmesexpert is uw privacy gewaarborgd. Persoonsgegevens die u bij het aangaan van een overeenkomst verstrekt, slaat Koksmesexpert op in het consumentenbestand. Koksmesexpert behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en gebruikt deze voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst, het verstrekken van gevraagde informatie en voor het onderhouden van de consumentrelatie. Koksmesexpert verstrekt géén gegevens aan derden. Koksmesexpert houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Indien de consument gegevens wenst in te zien zoals ze zijn opgenomen in het bestand dan zal Koksmesexpert deze gegevens na ontvangst van een schriftelijke verzoek hiertoe verstrekken. Indien je na de uitvoering van een overeenkomst wenst dat jouw gegevens worden verwijderd uit het bestand, dan zal Koksmesexpert deze gegevens na ontvangst van een verzoek hiertoe uit het bestand verwijderen.